مبطلات:

خون لثه و دندان/حکم افطار سهوى/حکم بلعیده شدن آب در حال غرغره/جویدن آدامس در حال روزه/مسواك با خمیر دندان در حال روزه/تزریق سرم در حال روزه/استفاده از نخ دندان در حال روزه/اضطرار به مصرف مرتب دارو در ماه رمضان/تزریق واکسن در حال روزه/روزه و خونریزى دهان/ترمیم یا کشیدن دندان فرد روزه‌دار/حكم موادى كه از معده وارد دهان شده در حال روزه/مضمضه آب به قصد رفع عطش در حال روزه‌دارى/خوردن سحرى بعد از اذان صبح/باقی ماندن برجنابت درماه رمضان/احتلام بعد از فجر در ماه رمضان/تأخیر عمدى غسل جنابت تا اذان صبح/روابط زناشویى روزه‏دار/احتلام در حال روزه/انجام قسمتى از غسل جنابت بعد از اذان صبح ماه رمضان/روزه زن شیرده/روزه بیمار کلیوى/استعمال عطر در حال روزه/قى کردن در حال روزه/کشیدن سیگار در حال روزه‌دارى/فرو بردن سر در آب مضاف/دخول وقت اذان در حین غسل واجب ماه رمضان/استنشاق داروى رفع گرفتگى بینى در حال روزه‌دارى/بیهوشى در هنگام روزهقصد باطل كردن روزه/همزمانى بخشى از غسل واجب با اذان صبح/گذاشتن حنا در حال روزه‌دارى/مانعیت تنفس مصنوعى براى روزه/ حکم روزه‏خوارى عمدى/ حکم روزه‌هاى فوت شده در اوایل بلوغ/ باطل کردن روزه مستحبى/خوردن روزه ماه رمضان/نذروزه درسفر درماه رمضان 

مبطلات:

خون لثه و دندان
س: اگر از دهان و لثه‌ها خون بیاید موقع ماه مبارك رمضان آیا باید داخل دهان را هم تطهیر كرد؟
ج) بلعیدن آن جایز نیست و اگر در حال روزه عمداً ببلعد حکم افطار بر محرّم را دارد و شستن داخل دهان لازم نیست.

 حکم افطار سهوى

س: اگر شخص روزه‏دار در اثر فراموشى چیزى بخورد، آیا تذكر دادن به او واجب است؟
ج) خیر، تذكر دادن به او واجب نیست.

 

 حکم بلعیده شدن آب در حال غرغره

س: حكم غرغره كردن براى روزه‏دار چیست؟
ج) اگر هنگام غرغره كردن، آب از حلق به پایین برود، روزه باطل مى‏شود.

 

جویدن آدامس در حال روزه

س: جویدن آدامس و مكیدن كندر براى روزه‏دار چه حكمى دارد؟
ج) اگر چیزى وارد حلق نمى‌شود مانعى ندارد، ولى مكیدن كندر روزه را باطل مى‌كند.

 

مسواك با خمیر دندان در حال روزه

س: آیا مسواك كردن با خمیر دندان، در حال روزه اشكال دارد؟
ج) اشكال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان كه آغشته با خمیر دندان و آب است جلوگیرى شود.

 

تزریق سرم در حال روزه

س: حكم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟
ج) بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خوددارى كند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.

 

استفاده از نخ دندان در حال روزه

س: حكم استفاده از نخ دندان - كه فلوراید و طعم نعنا دارد - در حال روزه چیست؟
ج) اگر آب دهان را فرو نبرد، اشكال ندارد.

 

اضطرار به مصرف مرتب دارو در ماه رمضان

س: آیا کسى که بیمار مى‌باشد و طبق دستور پزشک باید در بین روز سه بار قرص مصرف نماید مى‌تواند روزه بگیرد؟
ج) نمى‌تواند روزه بگیرد.

 

تزریق واکسن در حال روزه

س: زدن واكسن هپاتیت وقتى كه روزه هستیم چه حكمى دارد؟ آیا روزه را باطل مى‌كند؟
ج) اگر تزریق به عضله باشد، مانع ندارد.

 

روزه و خونریزى دهان

س: من روز قبل دندان پر كرده‌ام و امروز كه روزه‌ام مقدار مختصرى خونریزى دارد حكم آن چیست؟ آیا خوردن آب دهان در این حالت كه مخلوط با خون دندان است جایز است چكار باید كرد؟ روزه چه حكمى دارد؟
ج) اگر خون در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و بلعیدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نیست.

 

ترمیم یا کشیدن دندان فرد روزه‌دار
س: آیا کارهاى دندانپزشکى از قبیل کشیدن دندان، عصب کشى، بى‌حسى، پر کردن، روزه را باطل مى‌کند؟
ج) اگر چیزى وارد حلق نشود، روزه صحیح است.

 

حكم موادى كه از معده وارد دهان شده در حال روزه
س: گاهى اوقات انسان ترش مى‌کند، یعنى موادى ترش مزه از معده او به فضاى دهان او مى‌آید. حال، اگر روزه‌دارى ترش کند و این مواد را سهواً یا عمداً قورت دهد، روزه‌اش چه حكمى دارد؟
ج) اگر پس از آنکه به فضاى دهان آمد عمداً و اختیاراً فرو برد، روزه‌اش باطل مى‌شود ولى سهواً مبطل روزه نیست

 

مضمضه آب به قصد رفع عطش در حال روزه‌دارى
س: اگر روزه دار آب را به قصد رفع عطش در دهان گرداننده و بیرون بریزد بطورى که هیچ مقدارى از آب پایین نرود چه حکمى دارد؟
ج) در فرض سؤال اشكال ندارد. .

 

خوردن سحرى بعد از اذان صبح
س: اگر در ماه رمضان براى سحرى بیدار شویم و سحرى بخوریم و بعد بفهمیم اذان گفته‌اند روزه قبول است یا باید روزه آن روز قضا شود؟
ج) اگر تحقیق نموده و با علم به اینكه هنوز صبح نشده خورده است و بعد فهمیده كه صبح شده، روزه صحیح است و قضا ندارد

 

 باقی ماندن برجنابت درماه رمضان

س  : درسال پیش درسحرماه رمضان غسل جنابت برمن واجب شد ووقتی بیدار شدم باخودگفتم صبر می کنم تاوقت تنگ شود انگاه تیمم به نیابت ازغسل می کنم ولی خو.ابم برد وبیدار نشدم تکلیف من چیست ؟

ج) آگرچه بنا داشتید به وظیفه خود درتنگی وقت عمل کنید ، لکن قضای آن روز برشما واجب است ولی اگر  وظیه ی شما تیمم بوده باشد وتصمیم بر تیمم هم قبل ازفجرداشته باشید لکن خوابتان برده باشد ، درخواب اول روزه صحیح است 

 

 

احتلام بعد از فجر در ماه رمضان

س: اگر بعد از نماز فجر در ماه رمضان محتلم شوم چه باید بكنم؟
ج) روزه صحیح است و براى نماز ظهر باید غسل كنید.

تأخیر عمدى غسل جنابت تا اذان صبح

س: كسى كه پیش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بیدار مى‏شود، آیا مى‏تواند تا نزدیك اذان، غسل نكند و تیمم كند؟
ج) اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایى كه وقت تنگ شود، گناه كرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم كند و روزه او صحیح است.

 

روابط زناشویى روزه‏دار

س: مردى كه نمى‏تواند روزه بگیرد، آیا مى‏تواند با همسر روزه‏دار خود نزدیكى كند؟
ج) خیر، جایز نیست.

 

احتلام در حال روزه

س: اگر شخص روزه‌دارى در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح یا ظهر بخوابد و در خواب به صورت غیر عمد محتلم شود تکلیف چیست؟ آیا روزه آن شخص باطل مى‌شود؟
ج) روزه‌اش صحیح است.

  

انجام قسمتى از غسل جنابت بعد از اذان صبح ماه رمضان

س: قبل اذان صبح یكى از شب‌هاى ماه مبارك رمضان براى انجام غسل جنابت به حمام رفتم، ناگهان فهمیدم وقت تنگ شده است. تلاش کردم غسل قبل اذان تمام شود اما غسلم در حال اتمام بود که اذان شد. حال با وجود امساک من در آن روز آیا قضا و یا کفّاره بر من واجب است؟

ج) در فرض سؤال روزه‌تان صحیح است.

 

روزه زن شیرده

س: تكلیف زنى كه شیر مى‏دهد، چیست؟
ج) اگر گرفتن روزه باعث كمى شیر او و ناراحتى بچه شود، یا براى خودش ضرر داشته باشد؛ روزه براى او واجب نیست و در صورت اول باید براى هر روز، یك مد طعام به فقیر بدهد و در فرض دوم این امر احتیاط واجب است و در هر حال روزه‏ها را باید قضا كند.

روزه بیمار کلیوى

س: اینجانب بخاطر سنگ ساز بودن كلیه‌هایم به توصیه دكتر متخصص نباید روزه بگیرم ولى دلم نمى‌آید كه روزه‌ام را افطار كنم با توجه به اینكه صرفاً با نوشیدن سه لیوان آب در یك یا سه نوبت عذرم برطرف مى‌شود آیا با این وضعیت مى‌توانم روزه‌ام را ادامه بدهم؟
ج) اگر جلوگیرى از بیمارى کلیه مستلزم نوشیدن آب یا سایر مایعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نیست و بلکه جایز هم نیست و با فرض نوشیدن آب، روزه
 باطل مى‌شود.

 

استعمال عطر در حال روزه

س: استعمال عطر براى روزه‏دار، در ماه رمضان چه حكمى دارد؟
ج) استعمال عطر براى روزه‏دار مستحب است؛ ولى بو كردن گیاهان معطّر مكروه است.

 

قى کردن در حال روزه

س: اگر روزه‏دار به جهت حالت تهوع، قى كند؛ روزه‏اش چه حكمى دارد؟
ج) اگر بى‌اختیار باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى‏كند.

 

کشیدن سیگار در حال روزه‌دارى

س: آیا کسى که معتاد به سیگار است و باید در روز حتماً چند سیگار بکشد مى‌تواند روزه بگیرد و روزه او صحیح است؟
ج) بنابر احتیاط واجب روزه‌دار باید از دود‌هاى انواع دخانیات خوددارى نماید و در صورت اضطرار وجوب روزه ساقط نیست.

 

فرو بردن سر در آب مضاف
س: آیا فرو بردن سر در آب مضاف مبطل روزه است؟
ج) مبطل نیست مگر در گلاب كه احتیاط واجب آن است كه سر را در آن فرو نبرد.

 

دخول وقت اذان در حین غسل واجب ماه رمضان
س: اگر فرد جنب نزدیک اذان صبح از خواب بیدار شده و اقدام به غسل نماید اما قبل از اتمام غسل اذان گفته شود، روزه او چه حکمى پیدا مى‌نماید؟
ج) اگر با علم یا گمان به اینكه وقت براى غسل دارد، شروع به غسل كرده، كفایت مى‌كند و روزه‌اش صحیح است.

 

استنشاق داروى رفع گرفتگى بینى در حال روزه‌دارى
س: اگر هنگام روزه، داروى ویكس (باز كننده مجراى تنفسى بینى) را استنشاق كنیم آیا روزه باطل مى‌شود؟
ج) مجرّد استنشاق آن، روزه را باطل نمى‌كند.

 

بیهوشى در هنگام روزه
س: غش كردن و بیهوشى در زمان روزه چه حكمى دارد؟
ج) اگر قبلاً نیت روزه داشته، احتیاط (مستحب) است كه روزه آن روز را تمام كند و بعداً قضایش را هم بگیرد.

  

قصد باطل كردن روزه

س: اگر کسى به علت تشنگى زیاد قصد کند آب بخورد ولى در لحظات آخر پشیمان شود آیا روزه‌اش باطل مى‌شود؟

ج) در فرض سؤال صحّت روزه او محل اشكال است و احتیاط واجب آن است كه روزه را تمام كند و بعداً هم آن را قضا نماید.

 

همزمانى بخشى از غسل واجب با اذان صبح
س: اگر قبل از اذان صبح شروع به غسل كنم ولى در اثناى غسل، وقت اذان صبح فرا برسد، (مثلاً در حال شستن سر و گردن یا نیمه راست هستم كه اذان شروع شود) آیا روزه‌ام صحیح است؟
ج) اگر اعتقاد داشته‌اید كه وقت براى غسل دارید، روزه‌تان صحیح است.

 

گذاشتن حنا در حال روزه‌دارى
س: آیا گذاشتن حنا (بر سر ودست وپا) در ماه مبارك رمضان مشكلى براى روزه به وجود مى‌آورد؟
ج) اشكال ندارد.

 

مانعیت تنفس مصنوعى براى روزه
س: آیا تنفس مصنوعى با دستگاه  روزه را باطل مى‌کند؟
ج) تنفس مصنوعى با دستگاه موجب
 بطلان روزه نمى‌شود

 

 حکم روزه‏خوارى عمدى

س: كسى كه از روى عمد، روزه‏هاى خود را نگرفته، تكلیفش چیست؟
ج) هر مقدار از روزه‏ها را كه نگرفته، باید قضا كند و افزون بر آن، براى هر روز نیز باید كفّاره بدهد؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر كند و یا به هر كدام یك مد (تقریبا ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهد.

 

 حکم روزه‌هاى فوت شده در اوایل بلوغ

س: روزه‏هایى كه در اوایل سن تكلیف به جا نیاورده‏ام، علاوه بر قضا كفّاره هم دارد؟
ج) هر مقدار از روزه‏ها را كه نگرفته‏اید، باید قضا كنید و اگر بدون عذر روزه نگرفته‌اید افزون بر آن، براى هر روز نیز باید كفّاره بدهید؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرید یا شصت فقیر را سیر كنید و یا به هر كدام یك مدّ (تقریباً ده سیر) طعام
(گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهید.

 

 باطل کردن روزه مستحبى

س: آیا باطل کردن، روزه مستحبى جایز است؟
ج) آرى، اشكال ندارد ؛ ولى اگر بعد از ظهر باشد، مكروه است.

خوردن روزه ماه رمضان

س: آیا می‌توان به دلیل داشتن مسابقه فوتبال و گرسنگى و تشنگى زیاد در آن روزه خود را خورد؟
ج) مورد سؤال مجوّز براى افطار محسوب نمى‌شود.

 

نذروزه درسفر درماه رمضان

 کسی که درماه رمضان درسفر است آیا می تواند نذر کند روزه بگیرد ؟

ج) خیر چایز نیست