تکرار مسح-شستن دست‌ها تا مچ در وضو-رساندن آب به زیر ناخن در وضو-مقدار لازم در مسح پا-ریختن آب خارجى روى آب وضو-مسح روى یک انگشت پا-مسح کشیدن بر سر خیس-کمک گرفتن از دیگران براى وضو-عدم برگشت آب وضو به سمت بالا-برخورد دست با جسم تر قبل از مسح-مخلوط شدن آب خارجى با آب وضو-مسح سر و پاها با یک دست براى کسى که دست دیگرش بسته است-بجا آوردن نمازهاى متعدّد با یک وضو

تکرار مسح

س: آیا چند بار کشیدن مسح باعث بطلان وضو مى‌‌شود؟
ج) اگر پس از خشک کردن موضع مسح باشد و به حدّ وسواس هم نرسد اشکال ندارد.

شستن دست‌ها تا مچ در وضو

س: من فکر مى‌کردم که شستن دست‌ها تا مچ کفایت مى‌کند چون مچ دست هنگام وضو خود به خود شسته مى‌شود. نمازهایى که به این ترتیب خوانده‌ام چه حکمى دارد؟
ج) هر نمازى را که یقین دارید با وضوى ناقص خوانده‌اید (یعنى تا مچ دست را بیشتر نشسته‌اید)، باید آن نمازها را قضا کنید.

 رساندن آب به زیر ناخن در وضو

س: آیا رساندن آب به زیر ناخن در وضو واجب است؟
ج) اگر بیشتر از حدّ معمول بلند نباشد، لازم نیست.

مقدار لازم در مسح پا

س: آیا باید براى مسح پا حتماً انگشت شست مسح شود یا هر کدام از انگشت‌ها کافى است؟

ج) در مسح پا، انگشت شست تعیّن ندارد و مسح بر هر یك از انگشتها تا اوّل ساق پا كافى است.

 ریختن آب خارجى روى آب وضو

س: در صورتى كه هنگام شستن عضوى مانند دست آب از خارج روى آن بریزد (یا از شیر آب و یا از عضو شسته شده) وضو چه حكمى دارد؟ آیا حكم مقدار كم و مقدار زیاد آب ریخته شده از خارج فرق دارد؟

ج) در بین شستن‌ها اشکال ندارد ولى پس از تکمیل شستن دست چپ نباید به کف دست‌ها آب خارج بریزد که ممکن است موجب اشکال در مسح‌ها شود.

مسح روى یک انگشت پا

س: آیا با لاک روى ناخن پا مى‌توان وضو گرفت؟ به شرط آنكه یكى از ناخنها لاك نداشته باشد.

ج) در فرض سؤال مانع ندارد.

مسح کشیدن بر سر خیس

س: اگر موى سر خیس باشد و وقت تنگ باشد به صورتى كه وقت نباشد موى سر را خشك كرد و با همان حالت مسح سر را بكشیم آیا وضو صحیح مى‌باشد؟

ج) اگر سر طورى خیس باشد که رطوبت دست بر آن اثر نمى‌کند نباید به آن وضو اکتفا کند و باید تیمم هم بکند.

 کمک گرفتن از دیگران براى وضو

س: آیا کمک گرفتن از دیگرى براى وضو گرفتن، مثلاً نگهداشتن شیلنگ آب، اشکال دارد؟

ج) مانع ندارد هر چند کراهت دارد.

 عدم برگشت آب وضو به سمت بالا

س: منظور از اینكه در حین شستن دست، هنگام وضو نباید آب وضو بر گردد چیست؟ آیا منظور كشیدن دست در جهت بالا مى‌‌باشد یا بلند كردن دست بطورى كه آب وضو خودبخود برگردد؟

ج) معیار آن است كه از پایین به بالا شسته نشود.

 برخورد دست با جسم تر قبل از مسح

س: اگر هنگام وضو گرفتن دستمان به دمپایى یا شیر آب برخورد كند آیا با همین دست مى‌توان مسح كرد یا باید از اول وضو را تكرار كرد اگر آرى نمازهایى را كه بدین صورت خوانده‌ام باید قضا كنم؟

ج) در فرض مرقوم وضو اشكالى ندارد بلى اگر مسح سر یا پا با رطوبت شیر آب یا جاى دیگر باشد، وضو صحیح نیست.

 مخلوط شدن آب خارجى با آب وضو

س: اگر در هنگام وضو از خارج آب بر روى دست یا صورت بریزد حکم وضو چیست؟

ج) اشکال ندارد مگر آنکه پس از کامل شدن وضو، آب خارج روى دو کف دست یا یکى‌ از آنها بریزد که براى مسح اشکال ایجاد مى‌كند.

مسح سر و پاها با یک دست براى کسى که دست دیگرش بسته است

س: شخصى دست راستش را بر اثر شكستگى گچ گرفته‌اند لذا نمى‌تواند پاى راست و سر خود را مسح كند آیا مى‌تواند سر خود را با دست چپ و پاى راست را هم با دست چپ مسح كند یا این كه باید نایب بگیرد؟

ج) اشکال ندارد با دست چپ مسح کند.‏

بجا آوردن نمازهاى متعدّد با یک وضو

س: آیا مى‌شود با وضوى نماز صبح نماز ظهر را هم به جا آورد با توجه به اینكه نیت براى نماز صبح بوده است؟

ج) اگر وضو را باطل نکرده‌اید، اشکال ندارد.