کیفیت حجاب - نگاه كردن به فیلم و عكس نامحرم - نگاه به زن نامحرم - دست دادن با نامحرم - نگاه زن به مرد نامحرم - نگاه زن به بچه ممیّز و پوشش نزد او - لمس و نظر حرام در حین آموزش پزشكى - رجوع به پزشک غیر همجنس - زینت و ملاک آن - زینت بانوان - برداشتن ابرو - طلاى سفید - نگاه کردن به رقص - طلاق زنهاى بلاتكلیف - عدّه زنا - معامله با شركتهاى خارجى - معامله با شركتهاى صهیونیستى و آمریكایى - 

کیفیت حجاب

س60: آیا بر بانوان در نگاه نامحرم پوشاندن چانه نیز لازم است و مقدارى از چانه که موقع پوشیدن مقنعه بیرون مى‌ماند چه حکمى دارد؟

ج1) پوشاندن زیر چانه لازم است ولى ظاهر چانه که جزو صورت است واجب نیست.


س61: خانمى که حدّ لازم پوشش صورت را رعایت کرده و صورتش را آرایش ننموده اگر بداند نامحرم به قصد ریبه به صورت او نگاه مى‌کند، آیا لازم است گردى صورت را هم بپوشاند؟
ج2) اگر باز بودن گردى صورت موجب جلب نظر نامحرم است احتیاطاً باید بپوشاند.

س62: آیا بر بانوان پوشاندن صورت خود از نامحرم در صورتى که صورت و ابرو را اصلاح کرده باشند واجب است یا نه؟
ج3) اصلاح صورت و ابرو اگر در نظر عرف زینت محسوب نباشد پوشاندن آن لازم نیست.

نگاه كردن به فیلم و عكس نامحرم

س63: دیدن تصاویر نامحرم كه حجاب كامل ندارند, چه حکمى‏ دارد؟
ج) نظر به فیلم و عكس نامحرم به قصد لذت و ریبه حرام است و بدون قصد لذت، اگر صاحب عكس را نشناسد و مستلزم مفسده‏اى هم نباشد، اشكال ندارد.

س64: با توجه به اینکه در سایتهاى مختلف اینترنتى (حتى سایتهاى خبرى) عکسهایى از زنان خارجى (اعم از مسلمان و غیر مسلمان) وجود دارد، نگاه کردن به آنها جایز مى‏باشد یا خیر؟
ج) نگاه كردن به تصویر زن نامحرم حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراین اگر نگاه از روى لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلق به زن مسلمانى كه بیننده آن را مى‏شناسد نباشد، اشكال ندارد و بنابر احتیاط واجب در صورت عدم رعایت حجاب نباید به تصویر زن نامحرم كه بطور مستقیم از تلویزیون و برنامه‏هاى اینترنتى، پخش مى‏شود نگاه كرد. نگاه كردن به تصاویر و فیلمهاى مستهجن نیز بطور مطلق حرام است.

س65: آیا دیدن فیلمهاى زناشویى براى زن و شوهر از لحاظ شرعى اشكال دارد؟
ج) دیدن این گونه از فیلمها كه همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است جایز نیست.

نگاه به زن نامحرم

س66: آیا نگاه كردن به زن نامحرم (بصورت عادى و بدون قصد لذت) اشكال دارد؟
ج) نگاه به زن نامحرم جایز نیست مگر به صورت و دستها تا مچ، بدون قصد لذت و ریبه در صورتى كه زینت و آرایش نشده باشد.

ارتباط با نامحرم

س67: ارتباط با نامحرم (مكاتبه، گفتگو، ارتباط اینترنتى و...) چه حكمى‏ دارد؟
ج) هر گونه ارتباطى كه خارج از ضوابط و احكام شرعى باشد و یا مفسده اى بر آن مترتب شود، جایز نیست.

دست دادن با نامحرم

س68: دست دادن مرد با زن خارجى و همچنین با نزدیكان غیرِ محرم چه حکمى‏ دارد؟ مخصوصاً با افراد غیر مسلمان كه اجتناب از چنین كارى توهین تلقى مى‏شود؟
ج) دست دادن با نامحرم حرام است، مگر اینكه از روى حایلى ( مانند دستكش و...) باشد، به شرط اینكه همراه با فشار دادن دست نباشد.

نگاه زن به مرد نامحرم

س69: حكم شرعى در مورد نگاه کردن زن به مرد چیست؟ حدود آن چیست؟
ج) نگاه به سر و صورت و گردن و دستها تا جایى كه معمولاً نمى‏پوشانند، بدون قصد لذت و ریبه اشكال ندارد.

نگاه زن به بچه ممیّز و پوشش نزد او

س70: نگاه كردن به پسربچه غیر بالغ ممیّز بدون قصد لذت چه حكمى‏ دارد؟
ج) اگر بچه ممیّز به مرحله‏اى رسیده كه نگاه كردن به او یا نگاه او به زن موجب تهییج شهوت مى‏شود، نگاه به او جایز نیست و زن هم باید خود را نزد او بپوشاند.

لمس و نظر حرام در حین آموزش پزشكى

س71: آیا دانشجویان رشته پزشكى براى فراگیرى این علم مى‏توانند بدن غیر همجنس را لمس كنند؟
ج) تحصیل و فراگیرى علم پزشكى از طریق معایناتى كه فى نفسه حرام هستند در مواردى كه یاد گرفتن این علم و شناخت راههاى درمان بیماریها متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد مشروط به اینكه دانشجو اطمینان داشته باشد كه توانایى نجات جانِ انسانها در آینده، متوقف بر اطلاعاتى است كه از این طریق بدست مى‏آید و همچنین مطمئن باشد كه در آینده در معرض مراجعه بیماران بوده و مسؤولیت جان آنان را بر عهده خواهد داشت.

س72: در دانشكده پزشكى در واحد تشریح، اجساد مرد تشریح مى‏شود، كه اغلب پوشش جسدها بیشتر از حدّ ضرورت كنار زده مى‏شود و دانشجویان دختر هم آن اجساد را تشریح مى‏كنند لطفاً حكم نگاه به جسد مرد و لمس آن توسط دانشجویان دختر را بیان فرمایید.
ج) نظر زن بر بدن مرد نامحرم بجز سرو گردن و دستها و همچنین لمس بدن نامحرم بر زن شرعاً حرام است، مگر در موارد استثنایى ضرورت، آن هم فقط همان مقدارى كه ضرورت اقتضا كند.

رجوع به پزشک غیر همجنس

س73: من یك زن و پزشك عمومى‏ هستم. با توجه به اینكه مراجعینِ مطب، آقا و خانم مى‏باشند و من هم در هنگام معاینه، مراقب عدم تماس لمسى با نامحرم مى‏باشم و كلیه شؤونات مذهبى را رعایت مى‏كنم، آیا مجاز به معاینه مردان هستم؟ و اصولاً مراجعه مردان به دكتر زن و برعكس چه حكمى‏ دارد؟
ج) اگر معالجه مستلزم لمس و نظر حرام باشد، با امكان رجوع به پزشك همجنس، رجوع به غیر همجنس جایز نیست.

زینت و ملاک آن

س74: آیا ابروى اصلاح شده براى زن حکم زینت را دارد؟ تا چه حدّ باید پوشانده شود؟ 
ج) تشخیص مصداق زینت، عرفى است و هرچه عرفاً زینت محسوب شود، زن باید آن را از نگاه نامحرم بپوشاند.

زینت بانوان

س75: پوشیدن انگشترى طلا براى زن چه حکمى‏ دارد؟ 
ج) استفاده زنان از زینت و زیور آلات و آرایش نمودن خود اشكال ندارد، لكن باید از نامحرم پوشانده شود.

برداشتن ابرو

س76: برداشتن ابرو (اصلاح و مرتب كردن آن) در صورتى كه باعث تغییر شكل ابرو شود (تغییر چشم گیر ایجاد كند) یا تغییر شكلى ایجاد نكند (فقط زیر ابرو خالى شود) چه حكمى‏ دارد؟ 
ج) آنچه كه عرفاً زینت محسوب مى‏شود، باید از نامحرم پوشانده شود.

طلاى سفید

س77: استفاده از طلاى سفید و پلاتین براى آقایان چه حكمى‏ دارد؟
ج) اگر چیزى كه طلاى سفید نامیده مى‏شود همان طلاى زرد است كه بر اثر مخلوط كردن ماده‏اى رنگ آن سفید شده، حرام است، ولى اگر عنصر طلا در آن به قدرى كم است كه عرفاً به آن طلا نمى‏‏گویند، مانع ندارد و پلاتین نیز اشكال ندارد.

 نگاه کردن به رقص

س78: نگاه کردن به رقص چه حکمى دارد؟
ج) نگاه کردن مرد به رقص زن نامحرم بطور مباشر و مستقیم جایز نیست و در غیر این صورت، اگر به قصد لذّت و ریبه باشد یا موجب تحریک شهوت شود یا مستلزم مفاسد دیگرى گردد حرام است.

طلاق زنهاى بلاتكلیف

س79: زنى كه با شوهرش سرناسازگارى دارد و یا مدت طولانى از شوهرش خبرى نیست باید چكار كند؟ آیا مى‏تواند خودش را مطلّقه كند؟ و اگر چنین طلاقى صورت گرفت، رجعى است یا بائن؟
ج) اگر زوج غائب است و یا بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد و شوهر راضى به طلاق نیست و ادامه این زندگى موجب عسر و حرج و مضیقه است و زن نمى‏تواند این شرائط را تحمل نماید، مى‏تواند به محاكم قضائى مراجعه كند تا پس از احراز موضوع (با شرایط شرعى و قانونى)، صیغه طلاق را جارى نمایند. چنین طلاقى رجعى مى‏باشد.

 عدّه زنا

س80: آیا زنا عدّه دارد؟ در صورتى كه با زانیه ازدواج موقت انجام شده باشد، چطور؟
ج) زنا عدّه ندارد، اما اگر شخصى با چنین زنى ازدواج موقت كرده باشد، پس از تمام شدن مدت، باید عده نگهدارد و ازدواج قبل از پایان عدّه با او جایز نیست و در صورت دخول، موجب حرمت ابدى آن دو به هم مى‏شود.

معامله با شركتهاى خارجى

س81: آیا معامله و تجارت با شركتها و مؤسسات خارجى جایز است؟
ج) رعایت مقررات نظام اسلامى‏ مصوّب مجلس شوراى اسلامى‏ و مورد تأیید شوراى نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تجارت خارجى و معامله با كشورهاى غیراسلامى‏ لازم است و معامله طبق آن مانعى ندارد. در هر موردى كه مقررات خاصى وجود ندارد، چنانچه معامله و همكارى با آنان كمك به رژیم نژادپرست صهیونیستى و دشمنان اسلام و مسلمین نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، فى نفسه مانعى ندارد.

معامله با شركتهاى صهیونیستى و آمریكایى

س82: آیا معامله با شركتهاى یهودى یا آمریكایى و یا اروپایى با وجود این احتمال كه شركتهاى مزبور به تقویت دولت غاصب صهیونیستى مى‏پردازند، جایز است؟
ج) هر گونه معامله با شركتهایى كه منافع آن عاید رژیم نژادپرست صهیونیستى و یا دشمنان اسلام و مسلمین مى‏شود، حرام است؛ و بر آحاد مسلمین واجب است كه از خرید و استفاده از چنین كالاهایى اجتناب كنند.