ذبح مرغ با دستگاههاى جدید - لمس آرم جمهورى اسلامى‏ - وسواس - دفعات شستن اعضاى وضو - وضوى مبطون - خالكوبى - حکم فرایض انجام شده با غسل باطل - وظیفه نمازگزار در حالت تکرار استحاضه - تکرار خون دیدن در یک ماه - دفعات شستن اعضاى وضو - اجراى سرود در مسجد - كف زدن در مسجد - تزریق آمپول براى روزه‏دار - جنابت غیر اختیارى در حال روزه - روزه در حال جنابت

ذبح مرغ با دستگاههاى جدید

س10: حكم ذبح مرغ با دستگاه كه به علت سرعت كار، براى هر یك از حیوانات نام خدا برده نمى‏شود، چیست؟

ج) براى آن دسته از مرغها كه بعد از گفتن «بسم الله» با هم ذبح مى‏شوند، گفتن یك «بسم الله» كفایت مى‏كند و براى دسته بعدى كه فرصت گفتن «بسم الله» مى‏باشد، باید «بسم الله» تكرار شود.

 بسمه تعالى

س11: آیا «بسمه تعالى» حكم لفظ جلاله را دارد؟

ج) حكم لفظ جلاله را ندارد.

 همزه و چند نقطه (ا...)

س12: آیا (ا...) حكم لفظ جلاله را دارد؟

ج) همزه و چند نقطه (ا...) كه به جاى لفظ جلاله نوشته مى‏شود، حكم لفظ جلاله را ندارد.

 لمس آرم جمهورى اسلامى‏

س13: آیا لمس آرم جمهورى اسلامى‏ بدون طهارت جایز است؟

ج) اگر در نظر عرف اسم جلاله محسوب شود، لمس آن بدون طهارت جایز نیست.

 وسواس

س14: بنده یك جوان 23 ساله هستم. متأسفانه سالهاست كه اسیر وسواس شدید مى‏باشم؛ مخصوصاً نسبت به طهارت و نجاست لباس و منزل و ... بارها به دكتر مراجعه كرده‏ام اما اثرى نداشته است. خواهشمندم مرا راهنمایى كنید.

ج) از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست اصل بر طهارت و پاكى اشیاء است؛ یعنى در هر موردى كه كمترین تردیدى در نجس شدن چیزى حاصل شد، حكم به عدم نجاست مى‏شود.

كسانى كه داراى حساسیت نفسانى شدیدى در مورد نجاست هستند (به این افراد در اصطلاح فقهى وسواسى گفته مى‏شود) حتى اگر گاهى یقین به نجاست هم پیدا كردند باید حكم به عدم نجاست كنند، مگر در مواردى كه نجس شدن یك شىء را با چشمان خود ببینند به طورى كه اگر فرد دیگرى هم آن را ببیند یقین به سرایت نجاست كند فقط در این موارد باید حكم به نجاست كنند، استمرار اجراى این حكم در مورد افراد مزبور تا زمانى است كه این حساسیت به طور كلى از بین برود و باید توجه داشت که وسوسه از شیطان است و شخص مبتلا به وسواس، ناخواسته و ندانسته از شیطان اطاعت مى‌كند و باید هر چه سریعتر براى رفع آن اقدام كند.

دفعات شستن اعضاى وضو

س15: شخصى گفته است كه هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

ج) شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جایز و بیش از آن غیر مشروع است. تعیین كننده‏ى بار اول یا دوم یا بیشتر، قصد وضو گیرنده است، یعنى مى‏تواند به قصد بار اول، چند مرتبه آب به روى صورت بریزد.

 وضوى مبطون

س16: كسى كه وضوى خود را نمى‏تواند نگهدارد. (بطور مثال دائماً حدث از او سر مى‏زند)، نماز او به چه صورت مى‏باشد؟

ج) چنین شخصى حكم مبطون را دارد و مبطون كسى است كه غائط از وى به صورت مستمر خارج مى‏شود و وظیفه‏اش آن است كه اگر فرصتى براى نماز خواندن همراه با طهارت وجود داشته باشد ولو وقت به اندازه‏اى باشد كه به همان واجبات نماز اكتفا كند - باید منتظر آن وقت بماند و در آن وقت تطهیر كرده و نماز بخواند، ولى اگر چنین فرصتى نداشت، چنانچه در بین نماز غائط یك یا دو یا سه بار از او خارج مى‏شود، در صورتى كه براى او حرج و مشقت نداشته باشد باید ظرف آبى پهلویش بگذارد و هر وقت غائط یا باد معده از او خارج شد، در همان اثناى نماز وضو گرفته و از همان جایى كه نماز را قطع كرده، ادامه دهد. اما اگر به طور مستمر و مرتب غائط یا باد معده از او خارج مى‏شود، بنابر احتیاط واجب باید براى هر نماز یك وضو بگیرد.

خالكوبى

س17: خالكوبى چه حكمى‏ دارد؟ و آیا اثر آن براى غسل و وضو مانع محسوب مى‏شود یا خیر؟

ج) خالكوبى فى نفسه حرام نیست، و اثرى كه از آن در زیر پوست باقى مى‏‏ماند مانع از رسیدن آب نیست، و وضو و غسل با آن صحیح است.

 حکم فرایض انجام شده با غسل باطل

س18: تکلیف نماز و روزه، قضا و کفّاره روزه فردى که جاهل به موضوع مى‌باشد چیست؟ مثلاً کسى که مى‌داند با آب نجس غسل باطل است ولى نمى‌دانسته که آب نجس است و با آن غسل کرده و چند روز نماز خوانده و روزه گرفته است.

ج) در فرض سؤال (مثال مذکور) نمازهایى که با غسل باطل خوانده باید قضا نماید ولى روزه‌هاى او صحیح است.

 وظیفه نمازگزار در حالت تکرار استحاضه

س19: اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل کند و بعد از نماز خونش قطع شود ولى دوباره قبل از نماز ظهر متوسط گردد، آیا براى نماز ظهر و عصر باید غسل نماید؟

ج) در فرض سؤال باید مجدداً غسل نماید.

تکرار خون دیدن در یک ماه

س20: خانمى که هر ماه یک بار خون مى‌بیند اگر در یک ماه دوبار خونى با فاصله اقل طهر ببیند که خون دوم داراى اتصال است ولى (در غیر وقت عادت) نشانه‌هاى حیض را ندارد، وظیفه او چیست؟

ج) اگر خون اول در ایام عادت است آن را حیض قرار مى‌دهد و خون دوم اگر داراى صفت استحاضه است احتیاط کند به جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه.

دفعات شستن اعضاى وضو

س21: شخصى گفته است كه هنگام وضو فقط باید دو مشت آب بر صورت ریخته شود، و اگر بار سوم آب ریخته شود وضو باطل خواهد بود. آیا این سخن صحیح است؟

ج) شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جایز و بیش از آن غیر مشروع است. تعیین كننده‏ى بار اول یا دوم یا بیشتر، قصد وضو گیرنده است، یعنى مى‏تواند به قصد بار اول، چند مرتبه آب به روى صورت بریزد.

 اجراى سرود در مسجد

س22: ما گروهى هستیم كه سرود اسلامى‏ كار مى‏كند. نظر شما در مورد بردن ارگ براى اجراى سرود در مسجد چیست؟

ج) از انجام هر كارى كه با قداست و شؤون مسجد منافات دارد اجتناب شود.

 كف زدن در مسجد

س23: دست زدن در مجالس جشن و اعیاد مذهبى مخصوصاً در مساجد و حسینیه‌ها چه حكمى‏ دارد؟

ج) بطور كلى كف‏زدن به نحو متعارف ـ در جشنهاى اعیاد یا براى تشویق و تأیید و مانند آن ـ فى‏نفسه اشكال ندارد، ولى بهتر است فضاى مجالس دینى بخصوص مراسمى‏ كه در مساجد و حسینیه‏ها و نمازخانه‏ها برگزار مى‏‏شود، به ذكر و صلوات معطّر گردد تا انسان به ثواب آن هم برسد.

تزریق آمپول براى روزه‏دار

س24: آیا روزه‏دار مى‏تواند به بدنش آمپول یا سرم تزریق كند؟
ج) احتیاط واجب آن است كه روزه‏دار از استعمال آمپولهاى مقوّى یا مغذّى یا آمپولهایى كه به رگ تزریق مى‏شود و نیز انواع سرمها خوددارى كند، ولى تزریق آمپول براى بى‏حس كردن و نیز دارو گذاشتن بر زخمها و جراحتها اشكال ندارد.

جنابت غیر اختیارى در حال روزه

س25: حكم روزه كسى كه با خود كارى انجام دهد كه بطور غیراختیارى جنب شود، چیست؟
ج) اگر كار مذكور به قصد انزال بوده، و یا مى‏دانسته كه با این كار جنب مى‏شود، و یا عادت او بر این بوده است؛ و در عین حال عمداً چنین كارى كرده و جنب شده، حكم جنابت عمدى را دارد یعنى هم قضا بر عهده او مى‏باشد و هم كفاره.

روزه در حال جنابت

س26: اینجانب زمانى كه به سن تكلیف رسیدم نسبت به احكام جنابت و حتى خود جنابت آگاهى نداشتم. حكم نماز و روزه‏هایى كه در آن حال انجام داده‌ام چیست؟
ج) نمازهایى را كه در حال جنابت خوانده‌اید باید قضا نمایید و روزه‏ها در صورتى كه جاهل به اصل جنابت بوده و اصلاً نمى‏فهمیده‌اید جنابت چیست، صحیح است ولى اگر جنابت را مى‏دانسته و جاهل به وجوب غسل بوده‌اید، باید قضاى روزه‏ها را بجا آورید و اگر در یاد گرفتن مسأله كوتاهى نكرده باشید كفاره ندارد والاّ بنابر احتیاط واجب كفاره هم دارد.