1- سئوال : مطالبه بهره معامله نقد و اقساط بر مبنای 4% و مانند آن ازنظر شرعی چه صورتی دارد؟

جواب : چنانچه از اول ، معامله به طور نسیه و اقساط باشد و مبلغ و زمان آن معیّن باشد اشكال ندارد ولی اگر معامله نقد انجام شود و برای دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است و تفاوت خاصی بین نقد و نسیه معتبر نیست بلكه تعیین سود منوط به رضایت طرفین معامله است.

2- مسأله : هرگاه جنس را به طور نقد با قیمتی معامله كند و به طور نسیه با قیمتی گران‌تر مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می‌دهم و به طور نسیه ده درصد گرانتر حساب می‌كنم و مشتری قبول كند مانعی ندارد و ربا حساب نمی‌شود.

3- مسأله : در معامله نسیه باید دو امر مشخّص گردد.

الف) تعیین مبلغ معامله و اقساط آن ب) تعیین مدت معامله و زمان پرداخت اقساط

4- سئوال : در رساله عملیه آمده است كه در معاملات نسیه مدّت باید معلوم باشد اگر مثلاً بگوید : سر خرمن اشكال دارد.

آیا مغازه‌دار كه معمولاً با مردم حساب دارد و مردم از او مواد خوراكی و غیره را خریداری می‌كنند به صورت نسیه و مدّت معلوم نیست چه صورتی دارد؟

جواب: معاملات مذكوره صحیح نیست باید مدّت را معلوم كنید.

5- سئوال : اگر كسی جنسی را بخرد و بگوید هر وقت تمكن پیدا كردم بهای جنس را می‌پردازم وفروشنده هم به این امر راضی گردد آیا معامله صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر مدت به نحو مضبوط تعیین نشود و نسیه معامله شود معامله باطل است.

6- سئوال : آیا می‌توان اجناس راكه به صورت نسیه فروخته می‌شود با اطلاع مشتری به مبلغ گرانتر فروخت؟

جواب: اشكال ندارد ولی سعی كند اجحاف نشود زیرا بی‌انصافی آثار سوء دارد.

7- مسأله : بهتر است فروشنده در هر معامله‌ای چه نقد و چه نسیه شرط كند كه اگر خریدار پول را به هر علّت پرداخت ننمود یا پرداخت اقساط را تأخیر انداخت فروشنده حق فسخ داشته باشد.